GALERIA RĘKODZIEŁA WYKONANEGO
PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
NOWY TOMYŚL 18-19.11.2017

Przygotowana przez Stowarzyszenie Gród Zalesie w ramach operacji pt." Warsztaty rękodzielnicze z zakresu plecionkarstwa i wikliniarstwa jako forma aktywizacji społeczności lokalnej w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego słowiańszczyzny wieków średnich."


Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


"Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.